Introductie PaginaStichting Behoud Petruskerk - Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Stichting Behoud Petruskerk

Jaargang 35 / februari 2023

Sloterdijk, februari 2023

Aan alle mensen, die zich betrokken voelen met het wel en wee van Sloterdijk en de Petruskerk in het bijzonder.

Kerk

Restant werkzaamheden:

Consistorie

De gehele consistorie zal aan de buitenzijde worden schoongemaakt. De liggende delen zullen waar nodig opnieuw geschilderd worden. De kosten bedragen € 1.028,50.

Woningen

Het houtwerk van de kosters- en doodgraverswoningen zal schoongemaakt worden en ook hier zullen de liggende delen nagekeken worden en waar nodig opnieuw geschilderd worden. De kosten bedragen € 2.032,80.

Kerkhof

Tussen de kosterswoning en het Nieuwe Kerkhof is het voegwerk aangepast. Helaas kon dit niet via studenten en heeft het bedrijf JvE Metselwerken het werk uitgevoerd. De kosten bedroegen € 2.825. Gelijktijdig is ook de keermuur van het Zuiderkerkhof op verschillende plaatsen aangepakt. De kosten worden betaald uit de afdracht voor het algemeen onderhoud van het kerkhof.

Al het hekwerk om het Nieuwe kerkhof en Bovenhofje zal opnieuw geschilderd worden. De prijs hiervoor bedraagt € 4.525,40. Deze kosten worden ook betaald uit de afdracht voor het algemeen onderhoud van het kerkhof.

Hebt u nog vragen over de beplanting dan kunt u altijd bellen met de heer P. Riemer, telefoon 020 - 633 0798. Het snoeien van struiken en planten kan altijd in overleg of op onze "kerkhof dag". U mag niet zelfstandig struiken van derden snoeien!

Aangezien onze vaste ploeg van schoffelaars een steeds oudere gemiddelde leeftijd krijgt, zijn wij op zoek naar jongere nieuwe schoffelaars! Dit moet echt gaan gebeuren, aangezien het groeiseizoen het hele jaar doorgaat door de zachte winters. Komt er geen aanvulling bij onze huidige ploeg, dan zijn wij genoodzaakt om het werk gedeeltelijk uit te besteden aan een extern bedrijf, die daarvoor een rekening stuurt! Het zou al enorm helpen als iedereen zijn eigen graf onderhoudt incl. de 15 cm eromheen conform het kerkhofreglement, die elke grafgerechtigde in zijn bezit heeft!

In 2023 verlopen de volgende graven: Bovenhofje 49, Zuid Ben Zuid 65. Wij verzoeken de grafgerechtigden om contact met ons op te nemen, conform het kerkhofreglement.

Overleden

Dhr. J. van den Boogaard, begraven op 1 december 2022 in Zuid 68, oud 95 jaar

Op 29 december jl. is een van onze trouwste vrijwilligers Yvonne Toele overleden. Zij heeft ons vanaf september 2013 jarenlang enorm geholpen bij partijen, begrafenissen en muziekuitvoeringen. Wij zullen haar, op verschillende manieren, heel erg missen!

Indien u contact met de nabestaanden zou willen, kunt u dit doen door ons een brief met extra porto ingesloten toe te sturen. De stichting stuurt deze brief dan door naar de nabestaanden. Dit mag natuurlijk ook per mail.

Vrijwilligersdag / Kerkhofdag

Onze jaarlijkse kerkhofdag is op zaterdag 3 juni 2023. Wij starten om 9.30 uur met een kop koffie. Geeft u zich vooraf even op, zodat wij u bij slecht weer of bij een begrafenis kunnen waarschuwen? Dit kan telefonisch of per email.

OPEN MONUMENTENDAGEN op Zaterdag 9 en Zondag 10 september 2022

Op 9 en 10 september 2023 zijn de Open Monumentendagen. Voor 2023 is het landelijke thema Living Heritage oftewel Levend erfgoed. Wij wachten nog even op het onderwerp van de Gemeente Amsterdam voor de invulling van deze dagen in de Petruskerk.

Duurzaamheid

Voor de warmtepomp zijn de offertes ontvangen en is er gekozen voor een van de drie leveranciers. Het totale bedrag wordt beraamd op € 256.842 incl. BTW. Er is subsidie aangevraagd bij de Gemeente Amsterdam, Energie Investeringsaftrek en ISDE. Wij hopen snel van deze instanties te horen, zodat ook de opdracht verstrekt kan worden. Voor de kosterswoning is ook een warmtepomp geoffreerd. Dit bedrag komt op € 23.702. Hiervoor zijn bij de zelfde instanties subsidies aangevraagd. Voor de consistorie, die van het gas afvalt zodra de leiding in de kerk wordt afgesloten, moet nog een oplossing worden bedacht.

Financiën

Velen onder u hebben al een donatie overgemaakt voor 2023! Hartelijk dank hiervoor!
De grote werkzaamheden, in deze brief beschreven, kunnen door u mogelijk gemaakt worden. Tevens hebben wij jaren gespaard voor de vervanging van de cv ketels. Door te verwachte subsidies en de donaties vanuit onze achterban is dit allemaal mogelijk. Blijft u ons steunen?

Archief

Wat in ons vorig rondschrijven vermeld stond, dat er iets in de brievenbus lag, kwam van de heer J. van Beem, waarvoor onze hartelijk dank.
Van mevr. A. Bontekoe hoorden wij dat het tasje met de vier wapens erop, uitgegeven is in Sloten in 2017 bij het algemeen kantoortje van het oude politiebureau.
Van mevr. L. Grasman ontvingen wij een koperen kroon namens haar vader, dhr. R. Grasman. De kroon gaat een plaatsje krijgen in een van onze kamers.
Van dhr. en mevr. E. Landman-van Beem ontvingen wij een programma van de kerstfeestviering van de zondagsschool te Sloterdijk uit 1954.

Lichtjesavond, 2 november 2023 (Aller Zielen)

Wij gaan dit jaar wederom een lichtjesavond organiseren op 2 november a.s. m.m.v. de heer Ds. R.J. Bakker. Over de invulling hoort u nog. Heeft u een idee over de invulling van deze avond of wilt u een naam doorgeven van een dierbare, die tijdens deze avond genoemd kan worden, dan horen wij dat graag van u.

Muziekuitvoeringen

25 februari 2023 Mannenkoor de.fundo
5 maart 2023 Kamerkoor "Straat en Dijk" met Het Dordrechts Kamerorkest.
11 juni 2023 Koor Zingen voor je Leven
2 november 2023 Lichtjesavond met ds. R.J. Bakker
25 december 2023 Kerkdienst met ds. R.J. Bakker

 

Met vriendelijke groet,

Johan J. de Vries
Voorzitter S.B.P.

 

Op zaterdag 25 februari 2023 mannenkoor de.fundo, bestaande uit 16 jonge mannen, brengt onder leiding van dirigent Jurriaan Poesse een programma rond het werk Orphic Hymn van Jóhann Jóhannsson, over onbereikbare liefde en verlies. Met stukken van onder meer Francis Poulenc, David Lang en Veljo Tormis. Ook zijn de mannen niet vies van een stukje close harmony. De deuren gaan open om 20.00 uur en het concert start om 20.30 uur en zal circa een uur duren. Kaarten zijn te koop via www.defundo.nl, € 15 regulier / € 9,50 student en < 18 jaar. Na afloop is er mogelijkheid tot het kopen van een consumptie (contante betaling).

Op zondag 5 maart 2023 zal Kamerkoor "Straat en Dijk". "THE ARMED MAN, A MASS FOR PEACE" van Carl Jenkins uitvoeren. Begeleid door Het Dordrechts Kamerorkest en onder leiding van Jelle Leistra. De deuren gaan open om 14.30 uur en het concert start om 15.00 uur. De toegang bedraagt € 15, kinderen tot 12 jaar zijn gratis.

Op zondag 11 juni 2023 om 14.00 uur komt het Koor Zingen voor je Leven Amsterdam weer optreden in de Petruskerk. Deuren gaan om 13.30 uur open. Ons koor, opgericht in 2008, is een koor voor mensen die met kanker te maken hebben. Persoonlijk of voor iemand uit de naaste omgeving of vriendenkring. Het is een laagdrempelig koor: iedereen kan en mag meedoen. Elke stem is mooi voor dit koor dat elkaar steunt door dik en dun. Zingen geeft nieuwe energie en vele momenten van respect en geluk. Kom naar ons concert en ervaar wat zingen ook voor u kan betekenen. Ons repertoire bestaat uit wereldmuziek, soms makkelijk of drie/vier stemmige werken die wat meer tijd vragen. Reserveren: info@zvjlamsterdam.nl Toegangsprijs/ uw steun : zie website - zingen voor je leven Amsterdam

Stichting Behoud Petruskerk

Spaarndammerdijk 687
1014 AE Amsterdam
Email jj.de.vries@quicknet.nl
Telefoon 06 5140 7541.
ING IBAN: NL75INGB00019 75 530
Rabobank IBAN: NL89RABO03135 10 407
Kamer van Koophandel: 41199256
 
Trouwen in de Petruskerk
Evenementen in de Petruskerk
Stichting Behoud Petruskerk